Compiler Strategies for Transport Triggered Architectures

J.A.A.J. Janssen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Delft University of Technology
Begeleider(s)/adviseur
  • Goor, van de, A.J., Promotor, Externe Persoon
  • Corporaal, Henk, Promotor
Datum van toekenning17 sep 2001
Plaats van publicatieDelft
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit