Competitive algorithms for due date scheduling

N. Bansal, H.L. Chan, K.R. Pruhs

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    6 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Competitive algorithms for due date scheduling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde

    Engineering en materiaalwetenschappen