Competitive adsorption of hydrogen and bromide on Pt(100) : mean-field approximation vs. Monte Carlo simulations

N. García-Aráez, J.J. Lukkien, M.T.M. Koper, J.M. Feliu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

66 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Competitive adsorption of hydrogen and bromide on Pt(100) : mean-field approximation vs. Monte Carlo simulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemistry

Chemical Engineering

Material Science