Competition for attention in online social networks: Implications for seeding strategies

Sarah E.C. Gelper, Ralf van der Lans, Gerrit van Bruggen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Competition for attention in online social networks: Implications for seeding strategies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie