Competition between chiral solvents and chiral monomers in the helical bias of supramolecular polymers

Marcin L Ślęczkowski, Mathijs F.J. Mabesoone, Piotr Ślęczkowski, Anja R.A. Palmans (Corresponding author), E.W. Meijer (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Competition between chiral solvents and chiral monomers in the helical bias of supramolecular polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen