Competing recombinant technologies for environmental innovation : extending Arthur's model of lock-in

P. Zeppini, J.C.J.M. Bergh, van den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Competing recombinant technologies for environmental innovation : extending Arthur's model of lock-in'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen