Competing interactions in chemical reaction networks

A.J.P. Teunissen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

508 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, E.W. (Bert), Promotor
  • de Greef, Tom F.A., Co-Promotor
Datum van toekenning13 jun 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6233-624-7
StatusGepubliceerd - 13 jun 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit

Teunissen, A. J. P. (2017). Competing interactions in chemical reaction networks. Technische Universiteit Eindhoven.