Competencies required for nursing telehealth activities: a Delphi-study

C.T.M. van Houwelingen, A.H. Moerman, R.G.A. Ettema, H.S.M. Kort, O. ten Cate

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

74 Citaten (Scopus)
358 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Competencies required for nursing telehealth activities: a Delphi-study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen