Comparison of various fluid-structure methods for deformable bodies

R. Loon, van, P.D. Anderson, F.N. Vosse, van de, S.J. Sherwin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

128 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of various fluid-structure methods for deformable bodies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics

Material Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology