Comparison of two simulation methods for the technical feasibility of a district heating system using waste heat from a copper plant with thermal storage

L. Xu, J.I. Torrens Galdiz, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of two simulation methods for the technical feasibility of a district heating system using waste heat from a copper plant with thermal storage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen