Comparison of two adjoint equation approaches with respect to boundary-condition treatments for the quasi-1D Euler equations

G.F. Duivesteijn, H. Bijl, B. Koren, E.H. Brummelen, van

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings ICFD Conference on Numerical Methods for Fluid Dynamics
  Plaats van productieOxford
  UitgeverijICFD
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit

  Duivesteijn, G. F., Bijl, H., Koren, B., & Brummelen, van, E. H. (2004). Comparison of two adjoint equation approaches with respect to boundary-condition treatments for the quasi-1D Euler equations. In Proceedings ICFD Conference on Numerical Methods for Fluid Dynamics ICFD.