Comparison of to equations for calculation of densities of glasses from their compositions

M.L. Huggins, J.M. Stevels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of to equations for calculation of densities of glasses from their compositions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Agricultural and Biological Sciences

Material Science

Arts and Humanities