Comparison of three variations of the fictious domain method for fluid-structure interaction

W.P. Donders, F.N. Vosse, van de

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTU/e
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit