Comparison of the molecular topologies of stress- activated transcription factors HSF1, AP-1, NRF2, and NF-kB in their induction kinetics of HMOX1

T.E. Pronk, J.W. Veen, van der, R.J. Vandebriel, H. Loveren, van, E.P. Vink, de, J.L.A. Pennings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of the molecular topologies of stress- activated transcription factors HSF1, AP-1, NRF2, and NF-kB in their induction kinetics of HMOX1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen