Comparison of stability characterisations for networked control systems

L.L. Hetel, M.B.G. Posthumus - Cloosterman, N. Wouw, van de, W.P.M.H. Heemels, Jamal Daafouz, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
129 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of stability characterisations for networked control systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde