Comparison of monaural (CMR) and binaural (BMLD) masking release

S.L.J.D.E. Par, van de, A.G. Kohlrausch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of monaural (CMR) and binaural (BMLD) masking release'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Medicine and Dentistry