Comparison of micro-level and continuum-level voxel models of the proximal femur

E. Verhulp, B. Rietbergen, van, R. Huiskes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

86 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of micro-level and continuum-level voxel models of the proximal femur'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen