Comparison of medial temporal lobe activation in young and elderly subjects and patients with Alzheimer's disease

S.A.R.B. Rombouts, R.H.C. Lazeron, F. Barkhof, W.C.M. Machielsen, M.P. Witter, M. Sprenger, J. Valk, P. Scheltens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftNeuroimage
Volume7
Nummer van het tijdschrift4 PART II
StatusGepubliceerd - 1998
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit