Comparison of maximum likelihood sequence estimation equalizer performance with OOK and DPSK at 10.7 Gb/s

I.L. Lobato Polo, D. Borne, van den, E. Gottwald, H. Waardt, de, E. Brinkmeyer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of maximum likelihood sequence estimation equalizer performance with OOK and DPSK at 10.7 Gb/s'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen