Comparison of linear theory with wave propagation experiment in flexible vessels with wall thickness variation and geometric tapering

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 2005

Publicatie series

NaamCASA-report
Volume0528
ISSN van geprinte versie0926-4507

Citeer dit