Comparison of force density of various superconducting linear motor types considering numerically evaluated AC losses

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
96 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of force density of various superconducting linear motor types considering numerically evaluated AC losses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering