Comparison of fixed and mobile-bearing total knee arthroplasty in terms of patellofemoral pain and function: a prospective, randomised, controlled trial

P.Z. Feczko, L.M. Jutten, M.J. van Steyn, P. Deckers, P.J. Emans, J.J.C. Arts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
19 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of fixed and mobile-bearing total knee arthroplasty in terms of patellofemoral pain and function: a prospective, randomised, controlled trial'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen