Comparison of exact and approximate discrete adjoint for aerodynamic shape optimization

G. Carpentieri, M.J.L. Tooren, van, B. Koren

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  The effect of approximations in the discrete adjoint on constrained shape optimization is investigated. The different approximations are compared with the exact discrete adjoint, which is capable of producing exact gradient/sensitivity information. The purpose of such a comparison is to understand whether or not approximate adjoint codes can be effective for shape optimization in spite of the error in the computed gradient.
  Originele taal-2Engels
  TitelComputational Fluid Dynamics 2006 (Proceedings of the Fourth International Conference on Computational Fluid Dynamics, ICCFD, Ghent, Belgium, July 10-14, 2006)
  RedacteurenH. Deconinck, E. Dick
  Plaats van productieBerlin
  UitgeverijSpringer
  Pagina's525-530
  ISBN van geprinte versie978-3-540-92778-5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of exact and approximate discrete adjoint for aerodynamic shape optimization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

 • Citeer dit

  Carpentieri, G., Tooren, van, M. J. L., & Koren, B. (2009). Comparison of exact and approximate discrete adjoint for aerodynamic shape optimization. In H. Deconinck, & E. Dick (editors), Computational Fluid Dynamics 2006 (Proceedings of the Fourth International Conference on Computational Fluid Dynamics, ICCFD, Ghent, Belgium, July 10-14, 2006) (blz. 525-530). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-92779-2_82