Comparison of Eulerian hydrodynamic models with non-intrusive X-ray measurements in pressurized dense gas-fluidised beds.

M.A. Gilbertson, ., M.J.V. Goldschmidt, J.A.M. Kuipers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of Eulerian hydrodynamic models with non-intrusive X-ray measurements in pressurized dense gas-fluidised beds.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie