Comparison of Dutch and English intonation contours in spoken news bulletins

A. Cohen, J. Hart, 't

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)78-82
  Aantal pagina's5
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 1970

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of Dutch and English intonation contours in spoken news bulletins'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit