Comparison of DNS of compressible and incompressible turbulent droplet-laden heated channel flow with phase transition

A. Bukhvostova, E. Russo, J.G.M. Kuerten, B.J. Geurts

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of DNS of compressible and incompressible turbulent droplet-laden heated channel flow with phase transition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen