Comparison of convolutional neural network training strategies for cone-beam CT image segmentation

Jordi Minnema (Corresponding author), Jan Wolff, Juha Koivisto, Felix Lucka, Kees Joost Batenburg, Tymour Forouzanfar, Maureen van Eijnatten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of convolutional neural network training strategies for cone-beam CT image segmentation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen