Comparison of Annulus Fibrosus Cell Collagen Remodeling Rates in a Micro-Tissue System

Isabel N Tromp, Jasper Foolen, Marina van Doeselaar, Ying Zhang, Danny Chan, Moyo C Kruyt, Laura B Creemers, Rene M Castelein, Keita Ito (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of Annulus Fibrosus Cell Collagen Remodeling Rates in a Micro-Tissue System'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen