Comparison of a discrete particle model and a two-fluid model to experiments of a fluidized bed with flat membranes

J.F. Jong, de, T.Y.N. Dang, M. Sint Annaland, van, J.A.M. Kuipers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of a discrete particle model and a two-fluid model to experiments of a fluidized bed with flat membranes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen