Comparison between conventional fixed-bed and microreactor technology for a portable hydrogen production case

E.R. Delsman, B.J.P.F Laarhoven, M.H.J.M. Croon, de, G.J. Kramer, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison between conventional fixed-bed and microreactor technology for a portable hydrogen production case'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen