Comparing two eye-tracking databases : the effect of experimental setup and image presentation time on the creation of saliency maps

U. Engelke, H. Liu, H.-J. Zepernick, I.E.J. Heynderickx, A. Maeder

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparing two eye-tracking databases : the effect of experimental setup and image presentation time on the creation of saliency maps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth and Planetary Sciences

  Engineering

  Mathematics