Comparing two eye-tracking databases : the effect of experimental setup and image presentation time on the creation of saliency maps

U. Engelke, H. Liu, H.-J. Zepernick, I.E.J. Heynderickx, A. Maeder

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    4 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparing two eye-tracking databases : the effect of experimental setup and image presentation time on the creation of saliency maps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen