Comparing three alternative optimisation methods for the treatment planning of bulbs

R.A.C.M. Broekmeulen, A. Weert, van, A.P.H. Saedt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparing three alternative optimisation methods for the treatment planning of bulbs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie