Comparing resource scheduling in project management packages

L.H. Kroep

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProject management : proceedings of the 8th INTERNET world congress, May 19-24, 1985, De Doelen, Rotterdam, The Netherlands
Pagina's802-812
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit