Comparative study of tyre models for the simulation of landing gears on impact

Thierry Wiertz

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's117
StatusGepubliceerd - 1993
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamDCT rapporten
Volume1993.084

Bibliografische nota

WFW 1993.084

Citeer dit