Comparative performance assessment of four BIPV roof solutions in the Netherlands

M.J. Ritzen, Z.A.E.P. Vroon, R. Rovers, C.P.W. Geurts

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

125 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparative performance assessment of four BIPV roof solutions in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen