Comparative energies of Zn(II) cation localization as a function of the distance between two forming cation position aluminium ions in high-silica zeolites

N.A. Kachurovskaya, G.M. Zhidomirov, R.A. van Santen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
139 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparative energies of Zn(II) cation localization as a function of the distance between two forming cation position aluminium ions in high-silica zeolites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen