Compact photonic integrated phase and amplitude controller for phased-array antennas

J. Stulemeijer, F.E. Vliet, van, K.W. Benoist, D.H.P. Maat, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

35 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Compact photonic integrated phase and amplitude controller for phased-array antennas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Engineering