Compact photonic integrated phase and amplitude controller for phased-array antennas

J. Stulemeijer, F.E. Vliet, van, K.W. Benoist, D.H.P. Maat, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

34 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Feasibility of an extremely compact photonic integrated circuit for controlling phase and amplitude of a 16-element phased-array microwave antenna has been demonstrated experimentally
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)122-124
TijdschriftIEEE Photonics Technology Letters
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1999

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Compact photonic integrated phase and amplitude controller for phased-array antennas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit