Compact mixing using multiple splitting, stretching, and recombining flows

P.E. Neerincx, R.P.J. Denteneer, S. Peelen, H.E.H. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Compact mixing using multiple splitting, stretching, and recombining flows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Physics

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Computer Science

Neuroscience