Compact Low-Power-Consumption 28-Gbaud QPSK/16-QAM Integrated Silicon Photonic/Electronic Coherent Receiver

Jing Zhang, J. Verbist, B. Moeneclaey, J. van Weerdenburg, R.G.H. van Uden, H. Chen, J. van Campenhout, C Okonkwo, X Yin, J. Bauwelinck, G. Roelkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

11 Citaten (Scopus)
489 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Compact Low-Power-Consumption 28-Gbaud QPSK/16-QAM Integrated Silicon Photonic/Electronic Coherent Receiver'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie