Compact Low-Power-Consumption 28-Gbaud QPSK/16-QAM Integrated Silicon Photonic/Electronic Coherent Receiver

Jing Zhang, J. Verbist, B. Moeneclaey, J. van Weerdenburg, R.G.H. van Uden, H. Chen, J. van Campenhout, C Okonkwo, X Yin, J. Bauwelinck, G. Roelkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
546 Downloads (Pure)

Samenvatting

We demonstrate the codesign and cointegration of an ultracompact silicon photonic receiver and a low-power-consumption (155 mW/channel) two-channel linear transimpedance amplifier array. Operation below the forward error coding (FEC) threshold both for quadrature phase-shift keying (QPSK) and 16-quadrature amplitude modulation (QAM) at 28 Gbaud is demonstrated.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer7100110
Aantal pagina's10
TijdschriftIEEE Photonics Journal
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 18 jan. 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Compact Low-Power-Consumption 28-Gbaud QPSK/16-QAM Integrated Silicon Photonic/Electronic Coherent Receiver'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit