Compact flow diagrams for state sequences

K.A. Buchin, M.E. Buchin, J. Gudmundsson, M.J. Horton, S. Sijben

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Compact flow diagrams for state sequences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen