Communication patterns in mean field models for wireless sensor networks

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Communication patterns in mean field models for wireless sensor networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen