Communication on linkage Geneva mechanisms

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)657-658
TijdschriftProceedings of the Institution of Mechanical Engineers
Volume174
Nummer van het tijdschrift21
StatusGepubliceerd - 1960
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit