Communication in virtual teams : ten years of experience in education

A.F. Rutkowski, D.R. Vogel, M.J.I.M. Genuchten, van, C. Saunders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
355 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Communication in virtual teams : ten years of experience in education'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen