Communication in the building industry : a strategy for implementing electronic information exchange

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

381 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Wagter, H., Promotor
  • van Hee, Kees, Promotor
  • Somers, Lou J.A.M., Co-Promotor
Datum van toekenning17 jan 1996
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-6814-538-X
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit