Communication-centric and abstraction-based debugging of system chips

H.G.H. Vermeulen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Goossens, Kees G.W., Promotor
  • Nicolici, N., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning11 dec 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3498-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit