Communication and computing in intelligent wireless networks

Tim Tanguy van der Lee

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Heemstra de Groot, Sonia M., Promotor
  • Exarchakos, George, Co-Promotor
  • Liotta, Antonio, Co-Promotor
Datum van toekenning27 mei 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5040-1
StatusGepubliceerd - 27 mei 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit