Communication and co-operation in building

M.F.T. Bax

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3
Aantal pagina's1
TijdschriftOpen House International
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit