Communicating the greenhouse effect to the public : evaluation of a mass media campaign from a social dilemma perspective

H.J. Staats, A.P. Wit, C.J.H. Midden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

116 Citaten (Scopus)
123 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)189-203
TijdschriftJournal of Environmental Management
Volume46
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit